web analytics

Werk: Suspended Nature

Suspended Nature
Date:
 2017
Length: 7min
Type: Video work, HD

With both digital and analog techniques, Thijs Linssen (* 1987) makes images in which fiction and reality run together. He refers to the cinema, in which a big part of the illusion of the medium is generated by the film sets. In his digital animation project Suspended Nature, a result of his residency at ‘De geheime bunker’, Thijs Linssen turns this process around: reality as it occurs in nature, transformed through scans into a digital film set, where the viewer smoothly navigates through. But whoever looks longer, discovers that all trees and bushes have a gray, empty rear. They form an analogy with the backsides of the movie sets like those in the Hollywood studios.  By not covering up the backsides but instead showing them, the work of Thijs Linssen makes the viewer aware how reality and manipulation look alike.

Met zowel digitale als analoge technieken maakt Thijs Linssen (*1987) beelden waarin fictie en werkelijkheid door elkaar lopen. Hij refereert daarbij aan cinema, waarin de illusie van het publiek wordt opgewekt door het filmdecor. In zijn digitale animatieproject Suspended Nature, waar hij naar aanleiding van zijn verblijf in de Geheime Bunker aan werkt, draait Thijs Linssen dit proces om: de werkelijkheid zoals die zich in de natuur voordoet, transformeert hij door middel van scans tot een digitale filmset, waar de kijker als in een game doorheen navigeert. Maar wie langer kijkt, ontdekt dat alle bomen en struiken een grijze, lege achterzijde hebben. Zij vormen een analogie met de achterzijdes
van de filmsets zoals die in de Hollywood studio’s te vinden zijn. Door die achterkanten niet te verhullen, maar juist te tonen, maakt het werk van Thijs Linssen de kijker ervan bewust hoe zeer werkelijkheid en manipulatie op elkaar lijken.
Tekst: Heidi Linck

 

Suspended Nature (2017) from Thijs Linssen on Vimeo.