About & CV

Education/ Opleiding

2004 -2006       Built Enviroment, HAN University of Applied Science
2007 -2011       Fine Arts, ArtEZ Institute of the Arts

Selected exhibtions:
Bachelor Fine Art, ArtEZ Arnhem                          2007-2011

Download cv:
Thijs Linssen cv

Al zijn hele leven heeft Thijs Linssen een fascinatie voor de fijne lijn tussen het ‘echte’ en fictie en met name waar deze elkaar raken. Linssen heeft gewerkt met verschillende media en heeft zich nu toegespitst op film en de digitale wereld van de game-engines. Daaraan grenzend is hij ook geïnteresseerd in de hyperrealiteit, beelden en herinneringen die niet meer direct gebaseerd zijn op de werkelijkheid maar zich wel als zodoende voordoen. Het beeld vervangt langzaam het afgebeelde tot op het punt dat er geen origineel meer bestaat.

Tijd, of eigenlijk de lengte en duur van een zeker iets, krijgt steeds meer in significante waarde in zijn werk. Door tijd in te zetten als iets waar men veel van heeft, door bijvoorbeeld een zonsondergang eeuwig te laten duren, ontstaat er ruimte in je hoofd om te gaan reizen en af te dwalen met je gedachten. Zoals een goed muziekstuk of, naar eigen zeggen, een wandeling in de natuur dat ook kan doen.

English

Throughout his life, Thijs Linssen has been fascinated by the fine line between ‘real’ and fiction and especially where this line starts to blur. Linssen has worked with various media and has now focused on film and the digital world of game engines. He is also interested in the hyperreality, images and memories that are no longer directly based on reality but do occur as such. The image slowly replaces the depicted to the point that there is no longer an original.

Time, or actually the length and duration of a certain thing, gets more and more a significant value in his work. By spending time as something that one has a lot of, for example by allowing a sunset to last forever, space is created in your head to travel and wander off with your thoughts. Like a good music piece or, in his own words, a walk in nature can do that too.