web analytics

Act #5 ‘Niet zo slecht’ Social aspects

Niet zo Slecht is een open podium voor optredens. Onder een spandoek met een zin die kunstenaar Dakota Havard als wezenlijk beschouwt voor de Nederlandse ervaring, zet Thijs Linssen zijn eerste stappen op het gebied van performance. Het podium moet een ruimte bieden voor ongemakkelijke stilte, grappen die opzettelijk hun doel missen en alle prachtige onhandigheid die gepaard gaat met zelfexpressie.

Niet zo Slecht is an open stage for performances. Under a banner proclaiming a phrase that artist Dakota Havard deems quintessential to the Dutch experience, Thijs Linssen will take his first steps into the domain of performance. The stage should offer a space for uneasy silence, jokes that miss their mark intentionally and all the gorgeous awkwardness that comes with self-expression.

Tekst Derde wal:

Heerlijk zondagmiddagje. Het begint allemaal lieflijk, maar al snel is het ‘ik’ e

n de asielzoekers aan de andere kant van het water. Bloed en agressie!! De nieuwste recensies van porno die je met je vriendin kan kijken komen ook voorbij, maar moeten ze er thuis niks van hebben. Studieschuld, woningnood, milieu, festival vouchers, cultuur en de hypocrisie passeren vervolgens de revue. Waarom we voor alcoholvrije Amerikanen worden uitgemaakt? Vrees niet, want broken toaster records hebben nog wat troostende woorden waardoor we heel even vergeten dat we midden in de coronacrisis zitten. Het nichtje van Irma weet het allemaal mooi aan elkaar te praten.

Gelukkig hebben we de foto’s nog.

(Foto’s door Tycho van Dijk)