web analytics

About time (2022 and ongoing)

‘About time’ is een serie sculpturen ook wel beter bekend als klokken. Deze  ‘analoge’ klokken geven niet simpelweg de tijd aan, maar spelen met de idee tijd en de tijdsbeleving. Zo zijn er klokken voor personen die altijd 15 minuten te laat komen voor een afspraak. Deze klok loopt tussen de nul en vijftien minuten voor. En klokken waarbij de ene keer de tijd vliegt terwijl op een ander moment de tijd stil lijkt te staan. Erg ongeduldige klokken, luie klokken, er er zullen er nog veel volgen. Naast de bestaande klokken kunt u mij ook uitnodigen om een klok in opdracht te laten maken.

‘About time’ is a series of sculptures better known as clocks. Thes ‘analog’ clocks do not simply indicate time, but play with the idea of time and the experience of time. For example: there are clocks for people who are always 15 minutes late for an appointment. These clocks show time between between zero and fifteen minutes ahead. And clocks where time flies while at other moments time seems to freeze. Very impatient clocks, lazy clocks, and many more to come. In addition to theses clocks you can ask me to make a clock specific for a person.

This project was made possible by @stroomversneller_schakel025